Το βιβλίο μας

Α΄ ΤΟΜΟΣ

Η ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ (Συνοπτικό μέρος 4.9mb) PDF

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (Αναλυτικό μέρος 1.8mb) PDF

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΤΛΑΣ (Παράρτημα 4.3mb) PDF

  • Συνοπτική ιστορία της εμβρυολογίας και της υποβοηθούμενης
    αναπαραγωγής
    Δείτε αναλυτικά
  • Το ανθρώπινο έμβρυο: φωτογραφικός άτλας από τη γονιμοποίηση έως τη γέννηση
    Δείτε αναλυτικά

Β΄ ΤΟΜΟΣ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ (Αναλυτικό μέρος 2mb) PDF

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (Αναλυτικό μέρος 3.1mb) PDF

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ – ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ (Αναλυτικό μέρος 1.8mb) PDF